Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

A Level Štipendium

Na Cambridge International School Bratislava opätovne spúšťame prihlasovanie na štipendiá pre akademicky silných študentov vo veku 15 - 17 rokov s dobrou úrovňou angličtiny, ktorí by od septembra 2019 mohli vstúpiť do našej Year 12 triedy, a študovať Cambridgeské AS a A Level programy. Štipendiá udeľujeme na celú dĺžku štúdia (2 roky), čím žiakom umožníme vyštudovať A Level program, a získať tak kvalifikáciu zlatého štandardu pre vstup na top univerzity po celom svete. Štipendiá sú výlučne určené na vstup do Year 12.

Pre udelenie štipendií preverujeme príjem, keďže sú dostupné len študentom, ktorých rodičia by si inak nemohli dovoliť zaplatiť školné. Ponúkame 25%, 50%, 75%, a vo výnimočných prípadoch dokonca 100% zľavu zo školného pre celé trvanie AS/A Level programu za predpokladu, že si študent udrží vysoký akademický štandard počas celého štúdia. Okrem štipendií máme k dispozícii aj príspevky na štúdium („bursaries“), ktoré pokryjú aj výdavky spojené so štúdiom (ako napr. stravu, výlety a poplatky za skúšky).

Žiadatelia budú musieť vyplniť formulár dostupný a spolu s posledným vysvedčením a referenciami zo súčasnej školy ho poslať na emailovú adresu admissions@cambridgeschool.euDo predmetu uveďte "Štipendium". Vybraných kandidátov môžeme na vstupné pohovory pozývať priebežne ešte pred týmto termínom. Pohovor bude pozostávať zo vstupného interview, testu z anglického jazyka a prípadne ďalšieho testu v závislosti od predmetov, o ktoré budete mať záujem.

Ako hovorí jeden z našich úspešných štipendistov:

„Hlavnou výhodou A Level je to, že ide o medzinárodne uznávaný certifikát ktorý študentom dáva možnosť špecializovať sa na predmety, ktoré ich zaujímajú. S A Levels je oveľa jednoduchšie dostať ponuku od zahraničnej univerzity.“ (Jakub K., University of Cambridge)

Viac informácií o AS/A Level programe na našej škole v školskom roku 2019/20 nájdete v našej príručke AS/A Level Handbook (v angličtine).