COVID Automat - 2. ročník

Covid 19

Okres Bratislava je červený - v stupni ohrozenia. Na Slovensku je vyhlásený 90-dňový núdzový stav a dvojtýždňový lockdown.

Školy sa zatiaľ nebudú plošne zatvárať.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Testovanie

Pre deti v mladšom školskom veku a mladších študentov nie je testovanie povinné. Testovanie je naďalej dôležité pri znižovaní rizika prenosu infekcie.

Rúška

Študentom sa dôrazne odporúča, aby počas vyučovania aj naďalej nosili rúška s primeranými prestávkami (bez rúšok), ktoré stanovia učitelia. Študenti sú povinní nosiť respirátory v celej budove školy a v spoločných priestoroch. V budove školy sú študenti stredných škôl, rodičia, zamestnanci a návštevníci povinní nosiť respirátory vždy. Toto je aktualizácia pokynov z 8. novembra pre študentov základných a stredných škôl.

Vyučovanie

Trieda Y3CC je v karanténe. Vyučovanie prebieha online.

Družina

Družina je z dôvodu lockdownu zrušená. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.

  • Družina je pre študentov otvorená od utorka 14. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.35 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov 1. až 5. ročníka.

Krúžky

Tento semester budú kluby a krúžky ponúkané v dvoch blokoch:

  • Blok 1 bude trvať od 1. októbra do 12. novembra
  • Blok 2 bude trvať od 15. novembra do 17. decembra. O aktivitách a možnej registrácii v Bloku 2 Vás budeme informovať začiatkom novembra.

Aktivity týchto blokov budú prebiehať nasledovne:

 

Blok 1

Blok 2

Y3

UT ŠTVR

STR PIA

Streda: Stay Fit

Piatok: Galský futbal

Prázdniny

Vianočné:

20. december – 7. január 2022

Polročné:

4. február 2022

Jarné: 

28. február – 4. marec 2022

Veľkonočné:

14. apríl – 22. apríl 2022