Year 2

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:20.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od pondelka 5. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.20 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov Year 2 - 6.

Svoje dieťa môžete prihlásiť do družiny prostredníctvom tohto linku.

Krúžky

Tento semester ponúkame krúžky pre Year 2 študentov v Bloku 3. Blok 3 má 8 týždňov, začína sa 17. apríla a končí 9. júna 2023 a ponúkame tieto aktivity:

Pondelok

Baking Club

Utorok

Art Club

Streda

Spanish Club

Prázdniny

Štvrtok, 13. apríl

Pondelok, 1. máj

Pondelok, 8 máj

Začiatok semestra o 8:00

Štátny sviatok

Štátny sviatok

Piatok, 30. jún

Koniec semestra o 13:00

Podujatia

Open Lessons at Y2 for KG

Book Fair

Car Free Friday

Trips Week Primary

15. - 19. máj

5. - 6. jún

9. jún

12. - 16. jún