Year 2

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:20.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od pondelka 5. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.20 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov Year 2 - 6.

Svoje dieťa môžete prihlásiť do družiny prostredníctvom tohto linku.

Krúžky

Pre Year 2 ponúkame v tomto šk. roku niekoľko špecializovaných mimoškolských krúžkov, ktoré budú prebiehať v jednom dvanásťtýždňovom bloku od 9. januára do 27. marca Toto je ponuka krúžkov:

Pondelok

Baking Club

Utorok

Art Club

Streda

Spanish Club

Štvrtok

Drama Club

Prázdniny

Piatok, 17. február Koniec semestra po vyučovaní
Pondelok, 20. február až piatok 24. február Jarné prázdniny

Podujatia

Holocaust Memorial Day

DVAC Middle School Boys Basketball Festival

Slovak Week

PBL Showcase Primary 3

Safer Internet Day

PT conferences Primary

Car Free Friday

Valentine´s Day

Pancake Day

27. január

28. január

30. január - 3. február

6. február

7. február

6. - 10. február

10. február

14. február

17. február