Year 3

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:20

Vstup do školy a odchod z budovy školy počas školského roka bude nasledovný: 

  • Študenti 2. ročníka použijú hlavný vchod, kde si ich vyzdvihnú triedni učitelia 

  • Rozvrh bude zverejnený 5.septembra pre všetkých študentov. Na základe toho budú študenti informovaní, kedy si majú priniesť aké pomôcky – napríklad na telesnú výchovu.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od pondelka 5. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.20 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov 1. až 5. ročníka.

Svoje dieťa môžete prihlásiť do družiny prostredníctvom tohto linku.

Krúžky

Náš program krúžkov pre 2. až 6. ročník vedú externí tréneri a bude sa konať týždenne od 16.00 do 17.00 hod. Všetky krúžky sa začínajú od pondelka 12. septembra. Prihláste sa, prosím, na jednotlivé krúžky, o ktoré máte záujem pomocou tohto online KLUB BLOKU 1 najneskôr do stredy 7. septembra.

Ponúkame aj hodiny hudobnej výchovy a spevu od 15.30 do 17.00 hod. Vaše dieťa sa môže znova pripojiť k Družine alebo ho môžete vyzdvihnúť po krúžku. Môžete si vybrať z nasledovných krúžkov: klavír, gitara, husle, viola, flauta, violončelo (len pre začiatočníkov), spev. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa chodilo na hodiny hudby alebo spevu, napíšte nám na: clubs@cambridgeschool.eu

V tomto semestri je k dispozícii jeden dvanásťtýždňový blok krúžkov: 12. september – 9. december. Toto je ponuka krúžkov a ročníky, pre ktoré sú krúžky k dispozícii:

HALL

GYM

CLASSROOM

Monday

Floorball

Circus

Yoga

Tuesday

Ball Games

StayFit

Little Medics

Wednesday

Gaelic Football

Parkour

Bright Minds

Thursday

Football

Judo

Drama

Friday

Taekwondo

Dance

-

Prázdniny

Štvrtok, 22. december Koniec semestra o 13:00
Piatok, 23. december až 5. január Vianočné prázdniny

Podujatia

Mikuláš

6. december

Car Free Friday

Vianočné vystúpenie v CIS hale

9. december

19. december