Year 6

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 4. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:35.

Družina

  • Družina je pre študentov otvorená od pondelka 4. septembra a počas školského roka funguje od pondelka do piatku v čase od 15.20 do 17.00 hod.
  • Ranná družina je otvorená od 7.30 do začiatku vyučovania pre študentov Year 2 - 6.

Krúžky

Radi by sme Vám poskytli podrobnejšie informácie o našom programe mimoškolských aktivít na rok 2023/24. Krúžky vedú naši a externí učitelia, a budú sa konať každý týžden od 16.00 do 17.00 hod. so začiatkom v pondelok, 11. septembra popoludní. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na: clubs@cambridgeschool.eu.

Krúžky budú prebiehať v jednom dvanásťtýždňovom bloku od 11. septembra do 9. decembra.

 

Pondelok

Drama

Chess

Yoga

Floorball

Circus

Mixes sports (Summer)

Board Games (Winter)

Utorok

German

Art

Pottery

Ball Games

Judo

Mixes sports (Summer)

Board Games (Winter)

Streda

Science

Drama

Brighter Minds

Parkour

Pilates

Mixes sports (Summer)

Board Games (Winter)

Štvrtok

Art

Outdoor Club

Little Medics

Football

Gymnastics

Mixes sports (Summer)

Board Games (Winter)

Prázdniny

Pondelok, 4. september

Piatok, 15. september

Pondelok, 30. október až 3. november

Piatok, 17. november

Streda, 27. december až 5. január

Pondelok, 4. marec až 8. marec

štvrtok, 28. marec až 5. apríl

Streda, 1.máj a streda 8. máj

Začiatok semestra o 8:00

Štátny sviatok

Jesenné prázdniny

Štátny sviatok

Vianočné prázdniny

Jarné prázdniny

Veľkonočné prázdniny

Štátny sviatok

Piatok, 30. jún

Koniec semestra o 13.00