Year 7

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:45.

Krúžky

Náš program krúžkov pre Year 3 až 7 vedú externí tréneri a bude sa konať týždenne od 16.00 do 17.00 hod. V tomto semestri je k dispozícii jeden dvanásťtýždňový blok krúžkov od 9. januára do 31. marca.

Toto je ponuka krúžkov, ktoré sú k dispozícii:

  

HALA

TELOCVIČŇA

TRIEDA

Pondelok

Florbal

Cirkus

Joga

Utorok

Loptové hry

Gymnastika

Malí medici

Wednesday 

-

Parkour

Bystré hlavičky

Thursday 

Futbal

Judo

Divadlo

Friday 

Taekwondo

Tanec

-

Prázdniny

Piatok, 17. február Koniec semestra po vyučovaní
Pondelok, 20. február až piatok 24. február Jarné prázdniny

Podujatia

Holocaust Memorial Day

DVAC Middle School Boys Basketball Festival

Slovak Week

Y7 Vienna Technical Museum - Science in Nature

DofE Gold Hike

Car Free Friday

Badminton Secondary

Valentine´s Day

Pancake Day

27. január

28. január

30 január - 3. február

8. február

8. - 11. február

10. február

10. február

14. február

17. február