Year 7

Covid 19

Ak má dieťa pozitívny test na COVID-19, okamžite to nahláste škole a svojmu lekárovi. Dva oficiálne komunikačné kanály sú: Covid Hotline: +421 918 244 899 a covidupdate@cambridgeschool.eu.

Vaše dieťa by malo zostať doma (v samoizolácii), kým jeho príznaky nezmiznú po dobu najmenej 5 dní. Po návrate musia žiaci v škole nosiť respirátor/rúšku nasledujúcich 5 dní.

Ak sa Vaše dieťa akýmkoľvek spôsobom necíti dobre, žiadame Vás, aby ste ho neposielali do školy a boli oporou, ak by sme potrebovali poslať Vaše dieťa z dôvodu choroby alebo na základe pozitívneho výsledku domov.

Zdravotné vyhlásenie

Pri vstupe do školy prosíme o vyplnenie tlačiva - Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti” žiaka.

Začiatok školského roka

Školský rok sa oficiálne začína v pondelok 5. septembra. Školský deň sa začne o 8.00. Je to neoddeliteľná súčasť školského dňa a poskytuje študentom príležitosť stretnúť sa so svojim triednym učiteľom a ubezpečiť sa, že sú pripravení na vyučovanie. Školský deň končí pre všetkých študentov o 15:45.

Krúžky

Tento semester ponúkame krúžky v Bloku 3 pre študentov v ročníkoch Y3 – Y7. Blok 3 má 8 týždňov, začína sa 17. apríla a končí 9. júna 2023. Ponúkame tieto aktivity:

  

HALA

TELOCVIČŇA

TRIEDA

Pondelok

Floorball

Circus

Yoga

Utorok

Ball Games

Gymnastics

Little Medics

Streda

-

Parkour

Brighter Minds

Štvrtok

Football

Judo

Drama

Piatok

Taekwondo

Dance

-

Prázdniny

Štvrtok, 13. apríl

Pondelok, 1. máj

Pondelok, 8 máj

Začiatok semestra o 8:00

Štátny sviatok

Štátny sviatok

Piatok, 30. jún

Koniec semestra o 13:00

Podujatia

Secondary Sports Day

Book Fair

Car Free Friday

19. máj

5. - 6. jún

9. jún