Our new CIS Merchandise called Winter Collection 2019/20 is now online and ready to be delivered to our students, parents and friends.

Shop now

Come to visit a truly international school with a curriculum from the University of Cambridge specially adapted with an individual approach to each child.

Book a tour

Priebeh školských dní počas pandémie Covid-19

Všetci zamestnanci a členovia našej CIS komunity, ktorí budú prichádzať do kontaktu s Vašimi deťmi, boli otestovaní na ochorenie COVID-19. Robíme všetko preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť a zdravie každého člena našej komunity a aby si deti užili návrat do školy.

Na základe nových nariadení v škole nebudú prebiehať nasledujúce aktivity:

 • Družina pred začatím a po skončení vyučovania.
 • Školské akcie.
 • Školské výlety.
 • Telesná výchova vo vnútorných priestoroch školy.
 • Školské assembly so zmiešanými triedami a ročníkmi.
 • Kluby a krúžky.

Informácie sa budú priebežne kontrolovať a operatívne meniť na základe usmernení a nariadení MŠVVaŠ SR.

V prípade, že Vaše dieťa, člen Vašej domácnosti alebo akýkoľvek člen našej komunity navštívil krajinu alebo oblasť, ktorá je na zozname rizikových krajín, je povinné postupovať podľa štátnych nariadení a zostať v domácej izolácii po dobu 5 dní a následne potom sa dať testovať na ochorenie COVID-19. Až do doby obdržania negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 sú osoby povinné zostať v domácej izolácii a nevrátiť sa do školy. Boli by sme radi, keby ste vyhli cestovaniu aj do menej rizikových krajín, pokiaľ to nie je nevyhnutné. V prípade, že plánujete cestovať, prosíme Vás, aby ste vopred kontaktovali Vášho tr. učiteľa a aby ste sa do školy vrátili až po testovaní na COVID-19. Tr. učiteľ Vám bude napomáhať pri monitorovaní zdravia Vášho dieťaťa. Vzhľadom na šk. poriadok Vám zdôrazňujeme, že nebudeme akceptovať neprítomnosť v škole kvôli cestovaniu a dovolenkám mimo šk. prázdnin.

Čo treba priniesť

Prosíme Vás, aby si deti priniesli nasledovné:

 • Vyplnený zdravotný formulár a Vyhlásenie, ktoré nájdete dolu pod textom - CIS FORMS. 
  • Zákonný zástupca žiaka tieto predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy v stredu, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni. Jedná sa o písomné vyhlásenie, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez formulárov nie je možné prijať dieťa do školy (nariadenie MŠVVaŠ SR). Študenti, ktorí neodovzdajú vyplnené formuláre, nebudú môcť vstúpiť do budovy školy (za študentov ZŠ formuláre vypĺňajú rodičia).
  • Prosíme Vás, aby ste tiež vyplnili krátky online dotazník.
  • 2 rúška  (požiadavka MŠVVaŠ SR). Rúško musí byť na tvári dieťaťa počas príchodu do školy a dole si ho môže dať v priestoroch šk. jedálne počas snacku a v čase obeda. Študenti v ročníkoch Year 2 - 5 rúška nemusia nosiť v šk. triede.
 • Jednorazové papierové servítky (požiadavka z MŠVVaŠ SR). Škola taktiež zabezpečila papierové utierky v triedach a na toaletách.
 • 1 pár prezuviek/obuv, ktoré bude dieťa nosiť iba v triede. Táto obuv musí byť pred príchodom do školy riadne vyčistená a zostane v škole až do konca šk. roka.
 • Deti sa budú musieť prezuť do tejto obuvi pred príchodom do triedy.
 • Školská taška a peračník, ako obvykle.
 • Fľaša na vodu a klobúk.
 • Deti si nesmú do školy prinášať bundy, kabáty ani iné predmety. Ak bude vonku chladno, alebo bude pršať, deti von nepôjdu.
 • Je zakázané prinášať do školy jedlo, s výnimkou žiakov, ktorí majú špeciálne diétne požiadavky, ktoré máme zaznamenané v šk. systéme. V tomto období nie je dovolené prinášať žiadne ďalšie jedlo, ako sú napr. narodeninové torty a koláče.
 • Deti nebudú na vydanie šk. obedu a príchodu do školy potrebovať priložiť kartičku.
 • Children also do not need their entrance swipe cards, not even for lunch time.

Choroby

Každé dieťa, ktoré sa nebude cítiť dobre, bude okamžite poslané domov, bez ohľadu na symptómy. V prípade, že Vaše dieťa vynechá školu viac ako 3 dni, rodič je povinný predložiť nový zdravotný dotazník a vyhlásenie, ktoré preukazuje zdravie študenta.

V prípade, že Vaše dieťa vykazuje symptómy ochorenia (ako sú napr. horúčka, bolesť hlavy, bolesť brucha, zvracanie a hnačka) ho prosím do školy nenoste. Zabezpečíme tak zdravie a bezpečnosť všetkých členov našej komunity.

Príchod do školy

Rodič musí odprevadiť dieťa k hlavnému vchodu (za dodržiavania odstupu) a počkať, kým dieťaťu nebude elektronicky zmeraná teplota a kým nedostane povolenie na vstup do budovy. Prosíme Vás, aby ste neparkovali pred vchodom a východmi školy. Dieťa nebude prijaté do školy bez prítomnosti rodiča pri vchode, preto Vás prosíme, aby ste dieťa nevysadili z auta a odišli. Bezpečnosť detí pri doprave je pre nás veľmi dôležitá. Na žltých čiarach pred školou a na chodníkoch budú značky, ktoré vymedzia miesto pre rodičov a študentov, ktorí čakajú pred budovou školy. Študenti a rodičia by sa mali presúvať pred vchod na pokyn zodpovedného zamestnanca školy, ktorý obsluhuje zariadenie na meranie teploty a príchod žiakov. Prosíme Vás, aby ste boli ohľaduplní ku všetkým rodičom a spoluobčanom v prípade, že potrebujete zaparkovať pri škole pri príchode či vyzdvihnutí Vášho dieťaťa.

V prípade, že Vaše dieťa bude musieť opustiť školu kvôli dohodnutému termínu u lekára, po návrate do školy im bude musieť byť opäť zmeraná teplota. Prosíme Vás, aby ste dohodnuté lekárske vyšetrenia oznámili aspoň deň vopred mailom tr. učiteľovi a recepcii školy, aby sa tak škola na to mohla v daný deň organizačne pripraviť.

Pokiaľ bude študent meškať a nestihne doraziť vo vyhradenom čase pre príchod jeho ročníka, bude musieť počkať na vyzdvihnutie do 9:00 hod na recepcii školy. Starší súrodenci môžu prísť spolu s mladšími v ich vyhradenom časovom slote a v tichosti počkajú v ich triede na vyzdvihnutie poverenou osobou, nakoľko tr. učitelia budú zhromažďovať svoju triedu. Upozorňujeme Vás, že v prvý šk. deň budú študenti prijatí do školy len vtedy, ak prinesú vyplnené zdravotné dotazníky a vyhlásenia.

Rodičia nemajú povolený vstup do budovy školy z hľadiska bezpečnosti všetkých študentov a minimalizovanie kontaktu s ďalšími osobami. Toto nariadenie vyplýva zo šk. poriadku, ktorý bude čoskoro aktualizovaný kvôli bezpečnosti školy.

Počas školského dňa

Všetci zamestnanci školy budú v priestoroch školy nosiť rúško alebo ochranný štít.

Študenti budú počas dňa prichádzať do kontaktu len so spolužiakmi a triedy sa nebudú premiešavať. V šk. jedálni a na ihrisku budú triedy oddelené a budú mať vyhradené miesto, ktoré budú môcť využívať.

Aby sme minimalizovali možné premiešanie študentov medzi triedami, nebudeme využívať niektoré špecializované triedy, ako napr. knižnica alebo art room. Študenti strednej školy budú umiestnení do rôznych tried a nebudú sa premiestnovať z hodiny na hodinu, ale učiteľ pride do triedy priamo za nimi. O podrobnostiach budú študenti informovaní v prvý šk. deň.

Žiadne dieťa sa nebude pohybovať po škole samostatne. Všetky deti budú počas celého šk. dňa pod dohľadom pedagóga. Na chodbách budú aj ďalší zamestnanci, ktorí budú dohliadať na to, aby sa zabránilo stretu a miešaniu detí v triedach.

Deti si budú môcť pravidelne umývať ruky a používať toalety a ako vždy, budeme podporovať ich dobré hygienické návyky. Spoločné priestory, ako sú toalety a šk. jedáleň budú počas dňa pod dozorom a pravidelne dezinfikované a čistené.

Triedy budú vetrané prirodzeným spôsobom bez použitia ventilátorov a klimatizácie (nariadenie MŠVVaŠ SR).

Koniec dňa

Po odchode študentov z tried a vyzdvihnutí snacku na cestu domov budú študenti odprevadení k východu, ktorým do školy prišli. Výnimku majú študenti ročníka Year 2, ktorí snack dostanú a zjedia v šk. jedálni vrámci prestávky v ich rozvrhu.

Po skončení vyučovania v škole nebude družina, a preto Vás prosíme, aby ste si Vaše dieťa vyzdvihli čo najskôr.

Veríme, že tento mail Vám poskytne veľa užitočných informácií o tom, aké opatrenia robí naša škola a uistí Vás, že robíme všetko preto, aby sme mohli zahájiť nový šk. rok čo najbezpečnejšie.

Tešíme sa na príchod všetkých študentov a na začiatok nového šk. roka. Viac informácií obdržíte od Vášho tr. učiteľa mailom zajtra (t.j. piatok). V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať. 

Vopred Vám ďakujeme za Vašu pomoc a spoluprácu počas nasledujúceho školského roka!