Študijný program Cambridgeskej univerzity AS/A Level

Certifikát o všeobecnom vzdelaní na stupni Advanced Level, alebo A Level, je „zlatý štandard“ kvalifikácií Cambridgeskej univerzity. Je uznávaný ako kritérium pre prijatie na univerzity v Európskej únii a iných krajinách sveta. Skúšky A Level sa robia zvyčajne po 13 rokoch vzdelávania po absolvovaní približne 360 hodín výučby pod dozorom pre každý predmet, a to spravidla v trvaní dvoch rokov. Stupne A Level sú vysoko špecializované a študent študuje zvyčajne tri predmety, hoci výnimoční študenti študujú príležitostne štyri alebo päť predmetov.

Skúšky A Level Cambridgeskej medzinárodnej školy sa robia na celom svete, v určitých krajinách (napr. v Singapure a na Mauríciuse) niekedy aj ako štátne skúšky, niekedy na medzinárodných školách a niekedy v bilingválnych štátnych školách popri štátnych skúškach.

Známkovanie má šesť stupňov (A* až E). Uznávané univerzity v Spojenom kráľovstve štandardne vyžadujú minimálne tri absolvované skúšky so známkou C a vyššie. Žiadané kurzy a prestížne univerzity si zvyčajne kladú vyššie nároky.

Pre ilustráciu, lekárske školy v Spojenom kráľovstve spravidla vyžadujú známky minimálne AAB, a vysoko selektívne univerzity v Cambridge a Oxforde požadujú najmenej AAA. Dobré známky stupňa A Level môžu byť tiež rozhodujúce pre prijatie na všetky významné svetové univerzity. V krajinách ako sú USA a Kanada, v ktorých študenti na univezitu nastupujú po 12 rokoch štúdia a kde sa v univerzitnom vzdelávaní využíva kreditový systém, je možné aj prenášanie kreditov. Dobré známky zo starostlivo vybraných  A Level predmetov môžu študentovi zabezpečiť zápočet kreditov až za jeden celý rok. O uplatnení Cambridgeských certifikátov v USA sa dočítate v brožúre priloženej nižšie (v anglickom jazyku):

Štúdium v USA - brožúra

A/AS Level Recognition Search 

 Stránka obsahuje aktuálne informácie o univerzitách, ktoré certifikáty uznávajú ako vstupné kritériá na prijatie na štúdium. Nachádzajú sa tam tiež podrobné informácie o možnostiach získania kreditov. O uznávaní skúšok si tiež môžete prečítať aj v tejto brožúre (v anglickom jazyku):

Cambridge qualification brochure

Učivo každého predmetu stupňa A Level je rozdelené na dve časti: AS Level program, ktorý študenti majú pokryť počaj prvej polovici štúdia, a druhá časť bežne nazývaná „A2“. Tento flexibilný prístup umožňuje študentom vybrať si z troch možností:

  • absolvovať všetky požadované skúšky stupňa A Level v rámci jedného skúškového obdobia na konci štúdia, zvyčajne na konci druhého roka (Year 13),
  • skúšky absolvovať postupne získaním kvalifikácie AS Level v jednom skúškovom období a A2 v nadchádzajúcom období,
  • získať len kvalifikáciu AS – buď na konci ročného alebo dvojročného vzdelávania.

Poznámka: Skúšku A2 nie je možné absolvovať ako samostatnú kvalifikáciu.

AS Level je možné získať ako samostatnú kvalifikáciu, ktorú akceptujú všetky univerzity v Spojenom kráľovstve. Má len polovičnú váhu oproti A Level skúške, a študenti preto môžu byť prijatí napríklad ak majú dobré známky z dvoch A Level skúšok a dvoch AS Level skúšok. Podrobné informácie o univerzitách v Spojenom kráľovstve sú uvedené na:

UCAS website

Viac informácií o AS/A Level programe na našej škole v školskom roku 2017/18 nájdete v príručke AS/A Level Handbook (v angličtine): 

AS/A Level Handbook 

 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30