Študijný program Cambridgeskej univerzity IGCSE

Študijný program Cambridgeskej univerzity IGCSE

IGCSE (medzinárodný certifikát o všeobecnom strednom vzdelaní) je dvojročný program zavŕšený externe stanovenými, známkovanými a osvedčenými skúškami Cambridgeskej univerzity. Ide o jedinečný program podporovaný vládou Spojeného kráľovstva a poskytovaný tisícom školám na celom svete.

Našim študentom ponúkame študijný program pre Years 10 a 11, ktorý zahŕňa približne 9 predmetov so skúškou IGCSE. Ide o základné predmety ako je anglický jazyk, matematika a veda (buď ako dvojzložkový predmet alebo kombinácia individuálnych predmetov z biológie, chémie a fyziky). Tri alebo štyri ďalšie predmety môžu byť z oblasti zemepisu, dejepisu, nemčiny, španielčiny, anglická literatúra, doplnková matematika a prípadne samoštúdium hlavného jazyka. Konkrétna náplň ponúkaná v danom roku bude závisieť od niekoľkých faktorov. Garantovaná je vhodnosť pre našich študentov a kľúčové faktory rozsahu a vyváženia študijného programu. Hĺbka a kvalita sú samozrejmosťou všetkých cambridgeských študijných programov!

Štruktúra študijného programu IGCSE

IGCSE je dvojročné vzdelávanie určené pre 14- až 16-ročných. IGCSE je známe rozvíjaním dôležitých výchovných vedomostí, poznatkov a zručností. Ide o etablované kvalifikácie, ktoré držia krok s napredovaním a trendmi vývoja v oblasti vzdelávania, a preto sú ideálnym základom pre vzdelávanie vyššieho stupňa, ako sú stupne AS Level a A Level a medzinárodný bakalársky diplom. Sú uznávané akademickými inštitúciami a zamestnávateľmi na celom svete a zároveň známkou kvality a dôkazom o skutočných schopnostiach. 

Na konci Year 11 študenti zvyčajne skladajú skúšku zo siedmych až deviatich predmetov. Školy môžu ponúkať ľubovoľnú kombináciu predmetov, pričom každý predmet je certifikovaný samostatne. V ponuke je viac ako 70 predmetov, medzi ktorými si nájde niečo každý študent bez ohľadu na schopnosti, záujmy a zázemie. Na IGCSE sa každoročne hlási viac ako 250 000 záujemcov vo viac ako 100 krajinách. Známka C z angličtiny IGCSE (buď ako hlavný jazyk alebo doplnkový jazyk) spĺňa požiadavky na znalosť angličtiny na mnohých univerzitách v Spojenom kráľovstve a iných anglofónnych krajinách.

Študenti ich absolvujú ako samostatné predmety alebo príležitostne ako dvojzložkové predmety (vyžadujú si dvojnásobné úsilie a majú dvojnásobnú hodnotu).

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30