Školské krúžky

Práve pripravujeme nový zoznam klubov a krúžkov na školský rok 2018/2019.

 

Rok štúdia

Trieda

Učiteľ

Čas

Pondelok

 

 

 

 

Florbal

Y2 - Y11 Telocvičňa Radoslav Bohman  15:45 -17:15

Joga pre prvý stupeň

Y3 - Y6

 R1

Nina Menkynová

 15:30 - 16:15

Joga pre druhý stupeň

Y7 - Y11  R1 Nina Menkynová

 16:20 - 17:05

Keramika

Y2 - Y6  R20 Eva Klunin

 15:45 - 16:45

Šerm

Y3 - Y6

 Hala

Ján Cipár

 15:45 - 16:45

 

 

 

 

 

Utorok

 

 

 

 

Hiphop/Showdance začiatočníci

Y2 - Y3 R26 Patrik Dudrák  15:30 - 16:30

Parkour

Y2 - Y11

Hala

Jozef Belko, Dominik Neuberg, Stanislav Pálka

15:45 - 16:45

 

 

 

 

 

Streda

       

Florbal

Y2 - Y11

Telocvičňa

Radoslav Bohman

 15:45 - 17:15

         

Štvrtok

 

 

 

 

Florbal

Y2 - Y11 Telocvičňa Radoslav Bohman 16:45 - 18:30
         
         

Piatok

 

 

 

 

Gymnastika

Y2 - Y6 Hala

Simona Malátová

 15:30 - 16:30

Hiphop/Showdance pokročilí

Y4 - Y6

Hala

Saskia Januščáková  15:30 - 16:30
Parkour Y2 - Y11 Telocvičňa Jozef Belko, Dominik Neuberg, Stanislav Pálka 15:45 - 16:45
         

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary