test

Y5 – Y12 triedy

Miestnosť

Vyučujúci

Čas

Pondelok 

 

 

 

Flloorball klub

Devin telocvičňa

Rado Bohman

 

Kulinársky klub

Malá kuchyňa /Prízemie stará budova

Eva Fendeková

 

Joga klub

Y2B trieda/2 poschodie stará budova

Martin Štepita

 

Utorok 

 

 

 

Športové hry

Horsky park/Školský dvor

Elena Turoňová

 

Streda

 

 

 

Tenisový klub

Devin telocvičňa

Rado Bohman

 

Štvrtok

 

 

 

Floorball

Devin telocvičňa

Rado Bohman

 

 

 

 

 

Piatok

 

 

 

Futbalový klub

Devin telocvičňa

Donal Greene

 

Španielčina

 Miestnosť 3 – 3M/prízemie

Cecilie Poirier

 

Kalendár

Novinky

12. apríl - Deň Knihy

14. apríl - Národný beh Devín

10. máj - Movie Night pre Secondary

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník