Knižnica a iné zdroje

Študenti by mali v angličtine čítať čo najviac. Nabádame ich, aby si každý týždeň vybrali knižku v školskej knižnici. Pomáhajte svojmu dieťaťu tak, že mu budete pripomínať, aby čítalo doma – televízia a internet nie sú náhradou za vzdelanie, ktoré ponúka dobrá kniha!

V knižnici funguje systém databázy kníh, ktorý slúži na správu údajov o členoch knižnice a sleduje obeh kníh v knižnici. Takže všetci študenti sú registrovaní v systéme, ktorý im umožňuje požičať si a vrátiť knihy naspäť do knižnice. V našej databáze máme mesačníky a tiež predplatné služby National Geographic Kids.

Sme členom akademického knižničného klubu a vieme objednať knihy pre deti online (www.isbc.co.uk).

Študenti majú dvakrát do roka možnosť zakúpiť si knihy pre seba, a tiež určité knihy pre knižnicu. Každoročne organizujeme na škole trhy s knihami od rôznych vydavateľov, ako sú napr. Usborne a Oxford, kde sa študenti môžu oboznámiť s rôznymi novými publikáciami.

Kalendár

Novinky

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň