Maturita

Získanie slovenského maturitného vysvedčenia

Ministerstvo školstva hodnotí úroveň A/AS Level skúšok veľmi vysoko. Obe ich akceptuje ako ekvivalent k slovenskému maturitnému vysvedčeniu so známkovým porovnaním uvedeným nižšie. MŠ SR vo výnimočných prípadoch povolilo našej škole udeliť študentom maturitné vysvedčenie iba na základe úspešného absolvovania A/AS Level skúšok. 

Známka z AS Level

Známka z A Level

Maturitná známka

A / B

A* / A / B / C /D

1

C

E

2

D

 

3

E

 

4

 Detailné požiadavky na získanie maturitného vysvedčenia nájdete v tomto dokumente.

 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30