Maturita

Získanie slovenského maturitného vysvedčenia

Ministerstvo školstva hodnotí úroveň A/AS Level skúšok veľmi vysoko. Obe ich akceptuje ako ekvivalent k slovenskému maturitnému vysvedčeniu so známkovým porovnaním uvedeným nižšie. MŠ SR vo výnimočných prípadoch povolilo našej škole udeliť študentom maturitné vysvedčenie iba na základe úspešného absolvovania A/AS Level skúšok. 

Známka z AS Level

Známka z A Level

Maturitná známka

A / B

A* / A / B / C /D

1

C

E

2

D

 

3

E

 

4

 Detailné požiadavky na získanie maturitného vysvedčenia nájdete v tomto dokumente.

 

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary