Maturita

Získanie slovenského maturitného vysvedčenia

Ministerstvo školstva hodnotí úroveň A/AS Level skúšok veľmi vysoko. Obe ich akceptuje ako ekvivalent k slovenskému maturitnému vysvedčeniu so známkovým porovnaním uvedeným nižšie. MŠ SR vo výnimočných prípadoch povolilo našej škole udeliť študentom maturitné vysvedčenie iba na základe úspešného absolvovania A/AS Level skúšok. 

Známka z AS Level

Známka z A Level

Maturitná známka

A / B

A* / A / B / C /D

1

C

E

2

D

 

3

E

 

4

 Detailné požiadavky na získanie maturitného vysvedčenia nájdete v tomto dokumente.

 

Kalendár

Novinky

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň