Medzinárodná cena

Medzinárodná cena pripravuje mladých ľudí na život a prácu. 

 

 

Fotografie z dobrodružnej cesty môžete nájsť na Cambridge International School facebook page. 

Kalendár

Novinky

12. apríl - Deň Knihy

14. apríl - Národný beh Devín

10. máj - Movie Night pre Secondary

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník