Medzinárodná cena

Medzinárodná cena pripravuje mladých ľudí na život a prácu. 

 

 

Fotografie z dobrodružnej cesty môžete nájsť na Cambridge International School facebook page. 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30