Medzinárodná cena

Medzinárodná cena pripravuje mladých ľudí na život a prácu. 

 

 

Fotografie z dobrodružnej cesty môžete nájsť na Cambridge International School facebook page. 

Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30