Študijný plán

Úvod

CIS poskytuje kompletný program vzdelávania pre 3- až 18-ročných so vzdelaním Cambridge Advance Level pre prijatie na univerzitu pre najstarších študentov.

Študijný plán CIS vychádza z programov skupiny medzinárodných skúšok Cambridgeskej univerzity, počnúc Cambridge Primary cez IGCSE, až po stupne AS Level a A Level v najvyšších ročníkoch. Integrované medzinárodné programy zabezpečujú hladký prechod ročníkmi školskej dochádzky a poskytujú študentom príležitosť uspieť v stimulujúcom, externe overovanom a vysoko rešpektovanom špičkovom vzdelávacom programe. Vzdelanie, ktoré môžu získať najstarší študenti, nakoniec otvára dvere na univerzity na celom svete. Od Spojeného kráľovstva cez Rakúsko, Austráliu, až po USA a tu na Slovensku – certifikáty Cambridgeskej univerzity sú všeobecne uznávané a vítané.

Hoci pracujeme s cambridgeským a národným študijným plánom pre Anglicko, sme skutočná medzinárodná škola, na čo sme hrdí!

Roky základnej školy

Študijný rámec Cambridgeskej univerzity zriaďuje študijný plán pre kľúčové predmety angličtiny (alebo angličtiny ako doplnkový jazyk), matematiky a vedy. Ďalšie predmety vychádzajú z národného študijného plánu pre Anglicko. Patrí sem umenie, zemepis, dejepis, počítače (ICT), hudobná výchova, telesná výchova a osobnostná a sociálna výchova. Nemčina sa vyučuje od 4. ročníka a slovenčina pre rodených hovorcov od 2. ročníka v súlade so slovenskými školskými osnovami.

Programy cambridgeského a národného študijného plánu vytvárajú základy pre náplň, vedomosti, zručnosti a poznatky a dosiahnutie vybraných stupňov hodnôt pre všetky predmety, ktoré vyučujeme, okrem slovenčiny a nemčiny. Akademický personál má k dispozícii širokú škálu zdrojov a škola nakupuje na rôznych trhoch, ale najmä v Spojenom kráľovstve.

Akademické predmety sú však len polovica príbehu. Sme presvedčení, že vynikáme v tom, ako staviame dieťaťa, jeho potreby a situáciu do popredia. Takže uvedomujeme si nielen to, že každé dieťa je individuálne, ale aj to, že každý deň je iný a prináša iné príležitosti pre úspech a šťastie.

Roky strednej školy

Prvé ročníky strednej školy sa vyznačujú oveľa sústredenejším prístupom odborných pedagógov ku všetkým predmetom. Vďaka tomu si študenti nielen rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti, ale zároveň sa pripravujú na náročné klasifikované štúdium, ktoré sa začína programom Cambridge IGCSE v 10. ročníku.

Posledné dva roky školskej dochádzky sú vyčlenené pre klasifikované štúdium Advanced Subsidiary and Advanced Level Cambridgeskej univerzity. Sú uznávaná na celom svete pri prijímaní na univerzitu a študentom ponúkajú flexibilitu úplne slobodného výberu predmetov. Takže študent sa môže špecializovať v oblasti vedy, umenia a jazykov, alebo absolvovať širokú škálu predmetov z rôznych odborov. Okrem tohto klasifikovaného štúdia, CIS vyhovie aj študentom s rôznymi ambíciami, napríklad so zameraním sa na rozvíjanie znalosti anglického jazyka, a zároveň im umožní získať maturitu. Uvedomujeme si, že zameranie sa na akademické predmety nie je tá správna voľba pre každého, a preto je naša ponuka flexibilná a môže byť prispôsobená individuálnym potrebám každého študenta.

 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30