Pripravované udalosti a prázdniny

29 November

Open day

CIS Bratislava

30 November

Clubs end

CIS Bratislava

04 December

Christmas show rehearsal

CIS Bratislava

06 December

Clubs end

CIS Bratislava

06 December

Y2 + Y3 Christmas production

CIS Bratislava

06 December

Mikuláš

CIS Bratislava

11 December

Christmas show - Primary

CIS Bratislava

18 - 19 December

Book Fair

CIS Bratislava

20 December

Term Ends from 12:00

CIS Bratislava

21 - 07 December

Christmas Holidays

CIS Bratislava

08 January

Term Starts 08:30

CIS Bratislava

11 January

New Year´s Floorball tournament

CIS Bratislava

14 January

Clubs start

CIS Bratislava