Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Učíme našich študentov, aby rozvíjali a podporovali sedem hodnôt CIS

Rešpekt

Učíme študentov k tomu, aby brali ohľad na pocity, priania alebo práva iných.

Kreativita

Chceme, aby všetci naši študenti využívali svoju fantáziu alebo originálne nápady na vytvorenie originálnych prác.

Láskavosť

Naši študenti sa musia vždy správať a vyjadrovať priateľsky, veľkoryso a ohľaduplne.

Zvedavosť

Chceme, aby si naši študenti vybudovali silnú túžbu učiť sa nové veci.

Sebareflexia

Naši študenti by sa mali naučiť dôsledne premýšľať o svojom učení a rozhodovaní.

Odolnosť

Učíme študentov prispôsobiť sa ťažkým alebo náročným životným situáciám.

Nezávislosť

Chceme, aby naši študenti boli sebestační. Učíme ich pracovať a žiť bez potreby podpory alebo rád od iných.