CIS Medzinárodný deň

Náš v poradí už druhý Medzinárodný deň sa bude konať vo štvrtok, 21. mája v budove školy, a plánujeme zopakovať ďalší skvelý deň s medzinárodne ladeným programom. Je pre nás cťou, že sa dňa zúčastnia naši rodičia, hostia a niekoľkí zástupcovia ambasád, čím bude ešte oveľa pestrejší.

Deň začneme stretnutím celej školy, na ktorom sa budú prezentovať rôzni rečníci, tanečníci, hudobníci a bojové umenia z celého sveta. Naši učitelia si pre každú triedu pripravujú aktivity a dielničky zamerané na niektorú z krajín. Počas obeda budú v priestore recepcie rozložené stánky vystavujúce tradičné odevy, hudobné nástroje, umelecké predmety alebo predmety typické pre danú krajinu spolu s ochutnávkou jedla.

Všetci sa už veľmi tešíme na ďalší fantastický deň, počas ktorého budeme oslavovať všetky tie úžasné rozdiely, ktoré len vo svete nájdete. 


Kalendár

Novinky

12. apríl - Deň Knihy

14. apríl - Národný beh Devín

10. máj - Movie Night pre Secondary

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník