Deň knihy

Deň knihy - Vo štvrtok, 1. marca si u nás v priestore recepcie rozložia knižné stánky dve vydavateľstvá s knihami v anglickom a slovenskom jazyku. Študenti stánky navštívia počas dňa a poobede budú otvorené aj pre Vás, rodičov.

Deň knihy


Kalendár

Novinky

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň