back

Oznam vedenia školy

07.03.2020 / share

Oznam vedenia školy Cambridge International School v súvislosti s výskytom Koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie.

Vedenie školy Cambridge International School oznamuje rodičom, študentom a zamestnancom školy, že v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave (ďalej len RÚVZ Bratislava) v súvislosti s výskytom Koronavírusu COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich naše školské zariadenie a na zabránenie šírenia ochorenia je z dôvodu karanténnych opatrení s okamžitou platnosťou prerušený výchovno-vzdelávací proces na našej škole, a to od 09.03.2020 do 22.03.2020.

Zároveň Vás žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné pokyny RÚVZ (viď príloha):

  1. sledovat' svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnost') a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a tiež RÚVZ Bratislava a podrobit' sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  4. zdržať sa cestovania
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e- learningových foriem
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

Chceme Vás uistiť, že vedenie školy je v neustálom kontakte s RÚVZ, ako i telefonicky s postihnutou rodinou, u ktorej je priebeh ochorenia stabilný, s príznakmi ochorenia chrípky.

Prosíme Vás, aby ste školu kontaktovali mailom iba v prípade, že máte informácie relevantné k ochoreniu. Všetky ďalšie nové informácie Vám budeme zasielať mailovou komunikáciou priebežne.

Ďakujeme za pochopenie.

Príloha: Zápisnica o epidemiologickom vyšetrovaní

More articles

25.02.2020

Pancake day

Deň palaciniek – inak Fašiangový utorok, je festival oslavovaný v krajinách na celom svete. Naši študenti a triedni učitelia Y3P, Y4H a Y4M sa do tohtoročných osláv zapojili vo veľkom štýle.

10.02.2020

Valentine´s day Assembly of 11P

Aj tento rok sa o Valentínske Assembly postarala trieda Ms Joceline, ktorá nám predviedla originálne predstavenie a vlastné spracovanie príbehu Rómea a Júlie.

25.01.2020

New Year's Floorball Tournament

Náš Novoročný Florbalový turnaj, ktorý sa konal 25. Januára 2020, mal tento rok skvelú účasť. Všetky deti, rodičia aj učitelia boli motivovaní priniesť do hry čo najviac, aby sa ich tím stal víťažným.

23.01.2020

Hviezdoslavov Kubín

Tradície, minulosť a ich udržiavanie! Literárnou tradíciou na Slovensku je aj recitačná súťaž v prednese prózy a poézie s názvom Hviezdoslavov Kubín.