Dni knihy 2. a 3.3.

Počas našich Dní knihy 2. a 3. marca sme pre všetkých študentov prichystali rôzne aktivity a súťaže zamerané na čítanie a písanie príbehov v rámci aj mimo vyučovacích hodín. Tešiť sa môžete na:

Book Swap

Vo štvrtok, 2. marca si môžu študenti vymieňať ich použité knihy. Za každú odovzdanú knižku dostanú poukážku, ktorú môžu využiť na výmenu za inú použitú knihu.

Costume Day

piatok, 3. marca sa všetky deti môžu obliecť do kostýmov svojich obľúbených knižných hrdinov. Tie najkreatívnejšie kostýmy odmeníme cenou v každej vekovej skupine!

Book Fair

V piatok, 3. marca si u nás v priestore recepcie rozložia knižné stánky dve vydavateľstvá s knihami v anglickom, slovenskom a iných jazykoch. Študenti stánky navštívia počas dňa a poobede budú otvorené aj pre rodičov. 

(plagát vytvorila naša študentka Ella z Y10T)


Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30