Knižný trh od Usborne

Tento utorok, 18. októbra, budeme na škole mať knižný stánok. Predajca z Usborne Publishing prinesie široký výber kníh, ktoré budú počas dňa vystavené v priestore recepcie.

Pre všetky triedy sme vytvorili časový harmonogram návštev v rámci školského dňa. Všetkých rodičov a študentov pozývame prísť sa na obchodík pozrieť v čase medzi 15:30 – 17:00 po skončení školského dňa. Počas dňa bude knihy vystavovať aj slovenský predajca Trio Publishing. Knižky si od nich budete môcť zakúpiť tiež v priestore recepcie školy.

Ak súhlasíte s tým, aby si Vaše dieťa mohlo kúpiť knižky, dajte mu prosím peniaze v uzavretej obálke (v eurách), s menom dieťaťa, triedou a sumou napísanou na prednej strane. Vaše dieťa si potom bude môcť vybrať z ponúkaných knižných titulov v rámci uvedenej sumy. Prípadný výdavok dostanete v obálke naspäť. Študenti si knihy budú môcť hneď zobrať so sebou domov.

Knihy, ktoré by si deti chceli kúpiť, ale už počas knižného trhu nebudú k dispozícii, je tiež možné objednať. Do školy budú doručené približne o mesiac, a študentom ich rozdajú triedni učitelia.

Tešíme sa na Vás na našom knižnom trhu. 


Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30