Mikuláš v CIS

Návštevu sv. Mikuláša sme u nás na škole oslávili v pravom duchu darovania, prijímania a vďačnosti. Mikuláš do školy prišiel hľadať poslušné deti spolu s čertom a anjelom, a plným vrecom čokoládových mini verzií seba samého. Naši študenti preňho spievali, recitovali, tancovali a vyrobili vlastné pohľadnice aby mu ukázali, že si zaslúžia sladkosť. Žiaci našej Year 2M triedy mu dokonca vyrobili knihu vlastných básní! Študenti 2. stupňa čokoládku museli tiež získať a to správnou odpoveďou v Kahoot! kvíze o živote Mikuláša. Na škole sme si všetci užili príjemné ráno s kopou zábavy (a cukru!). 

(plagát vytvorili naše študentky Sofia a Viki z Y10T)


Kalendár

Novinky

12. apríl - Deň Knihy

14. apríl - Národný beh Devín

10. máj - Movie Night pre Secondary

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník