Pozvánka na Coffee morning

Vážení rodičia,

Srdečne vás všetkých pozývame na ďalšie stretnutie v rámci našich Coffee mornings, aby ste nám pomohli s organizáciou ďalšieho zaujímavého dňa pre našich študentov.

Kedy: 28. apríla (pondelok) o 08:30 ráno

Kde: zasadačka na 1. poschodí

Chceli by sme s vami prediskutovať pripravovaný Medzinárodný deň v CIS, ktorý sa uskutoční 21. mája. Radi by sme spojili viaceré kultúry, naučili sa niečo nové o rozličných zvykoch, tradíciách, histórii, kuchyni… všetko v dobrej nálade ☺.

Ak môžete akýmkoľvek spôsobom pomôct, prosíme prídite, nebude chýbať ani dobrý koláč a káva. Radi privítame všetky naše mamičky a otcov ☺.


Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30