Umelecké a hudobné popoludnie

S radosťou pozývame rodičov, priateľov a priaznivcov školy na naše Umelecké a hudobné popoludnie, ktoré sa bude konať v utorok, 28. júna. Začneme hudobnými vystúpeniami tried základnej a strednej školy o 16:00 v školskej záhrade, a potom sa pozrieme na umelecké práce našich študentov. Téma tohto roku je "Svet okolo nás", a žiaci sa nemôžu dočkať, aby svojim rodičom predviedli originálne verzie moderných piesní, ktoré si spolu pripravili a nacvičili


Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30