Vstupné testovanie žiakov 1. ročníka v 2016/17

Vstupné testovanie budúcoročných prvákov je súčasťou prijímacieho procesu do Year 2 v školskom roku 2016/17. Informácie o celom procese môžete nájsť tu

Vstupné testovanie

V rámci ďalšieho kroku prijímacieho procesu by sme Vás chceli pozvať na vstupné testovanie, ktoré sa uskutoční v stredu, 17. februára 2016 od 13:30 do 16:30 (je potrebné zapísať sa).

Testovanie bude zamerané na angličtinu a matematiku o dĺžke približne 20 minút. Bude interaktívne a vedené našimi učiteľmi v uvoľnenej atmosfére. Výsledky testovania sú interné, a nebude ich možné s rodičmi zdieľať. Pomôžu nám vytvoriť si o dieťati komplexný obraz, a spolu s výsledkami testov školskej zrelosti nám umožnia urobiť rozhodnutie o prijatí na školu.

Pre viac informácií môžete kontaktovať Ms Janu Mazúchovú, ktorá má na starosti prijímanie detí emailom na admissions@cambridgeschool.eu, alebo telefonicky na +421 907 999 103.


Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30

LETNÉ PRÁZDNINY