Výsledky Testovania 5

CIS sa tento rok zapojila do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ (na našej škole Year 6S a 6H) organizovaného spoločnosťou NÚCEM (zriadená Ministerstvom školstva). Testovanými predmetmi boli slovenský jazyk a literatúra spolu s matematikou v rozsahu učiva 1. až 4. ročníka ZŠ (u nás Year 2-5).

Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o akademickej úrovni žiakov na jednotlivých školách, ktorí v tomto ročníku podľa slovenského systému začínajú 2. stupeň ZŠ, a vytvoriť si tak komplexnejší obraz o ich vedomostiach a zručnostiach. Viac informácii na webovej stránke NÚCEM tu.

Veľmi nás teší výsledok z oboch predmetov, ktorý bol vynikajúci napriek tomu, že sa naši študenti matematiku učia v anglickom jazyku a podľa britského vzdelávacieho programu. Osobitne gratulujeme Doraidovi Sleimanovi, ktorý v teste z matematiky dosiahol neuveriteľných 100%! 

Matematika

 

Priemerná úspešnosť v SR

61,99%

Priemerná úspešnosť CIS

76,52% (o 14,53% vyššia)

   

Slovenský jazyk a literatúra

 

Priemerná úspešnosť v SR

66,62%

Priemerná úspešnosť CIS

81,88% (o 15,26% vyššia)

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30