Naša vízia

Naša filozofia

V Cambridge International School veríme v:

  • budovanie bezpečného, podnecujúceho a láskavého prostredia pre vzdelávanie, kde môžu deti rásť a rozvíjať sa ako jednotlivci,
  • poskytovanie vyváženého a efektívneho študijného plánu s využitím moderných pedagogických metód a flexibilným prístupom k výučbe a učeniu s cieľom podporovať akademický rozvoj, 
  • rozvíjanie sebaúcty, sebadisciplíny, nezávislosti a organizačných schopností pre úspech v dnešnom rýchlo sa meniacom svete,
  • rovnosť a hodnotu každého člena školskej komunity,
  • vytváranie príležitostí pre rozvoj všetkých členov školskej komunity, a čo je veľmi dôležité, hlavne dosiahnutie toho, aby každé dieťa v našej starostlivosti bolo šťastným dieťaťom.

Naše zásady

Výučba a učenie

Cambridge International School je komunita pre efektívnu výučbu a učenie. Usilujeme sa o rozvoj sebavedomia a radosti z učenia prostredníctvom podnecujúceho a podporujúceho prostredia, ktoré poskytuje všetkým členom príležitosť na dosiahnutie vlastného potenciálu po intelektuálnej, fyzickej, morálnej a sociálnej stránke.

Osobný rozvoj

Na Cambridge International School si vážime dochvíľnosť, poctivosť, tvorivosť, láskavosť, nezávislosť, empatiu, dôveru, humor a toleranciu.

Rešpekt

Na Cambridge International School preukazujeme rešpekt voči sebe, ostatným, nášmu prostrediu, majetku školy a súkromnému vlastníctvu.

Komunikácia

Cambridge International School oceňuje význam komunikácie. Podporujeme a nabádame k efektívnej komunikácii medzi všetkými členmi školskej komunity.

Pozitívny manažment správania

Na Cambridge International School používame pozitívny manažment správania, modelujeme dobré správanie, používame systém odmeňovania, striedmo uplatňujeme sankcie, vzájomne sa podporujeme a sme láskaví a ochotní.

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary