Privítanie riaditeľa

Peter Radoja

Vážení rodičia,

výber správnej školy pre Vaše dieťa je jedným z najdôležitejších rozhodnutí, aké kedy urobíte. Verím, že naša webová stránka Vám pomôže nahliadnuť do našej školy a rozhodnúť sa, že nás prídete osobne navštíviť. Som presvedčený, že budete príjemne prekvapení a nebudete sa obávať zveriť nám vzdelávanie Vášho dieťaťa.

Základným cieľom Cambridge International School (CIS) je pripraviť študentov na ich pôsobenie v neustále prepojenejšom a rýchlo sa meniacom svete. Zároveň sme pevne presvedčení, že je na to potrebné priateľské, radostné, bezpečné a podporné prostredie. Poznajúc tlak a stresy, aké môže náročnosť vysoko kvalitného štúdia vytvárať na mladých ľudí, našim poslaním je budovať harmonické prostredie, v ktorom je stredobodom pozornosti dieťa a nie systém. Vieme, že spokojný študent sa dobre učí, a preto sa usilujeme o to, aby sa v CIS všetci naši študenti cítili takmer ako doma.

Vypracovali sme študijný plán, ktorý je postavený na dvoch akademických základoch – medzinárodnom študijnom pláne svetovo preslávenej Cambridgeskej univerzity a Anglických národných osnovách. Oba sú špeciálne prispôsobené nášmu mnohonárodnostnému zloženiu študentov a stredoeurópskej polohe. Naši kvalifikovaní, certifikovaní a skúsení učitelia taktiež pochádzajú z rôznych krajín, zabezpečujú súdržnosť celej školy a zároveň svoj prístup prispôsobujú rozdielnym potrebám študentov. 

Vybavenie CIS je na špičkovej úrovni. Sme hrdí na architektonickú prestavbu a novú budovu, ktorá je veľkou, modernou a veľmi pôsobivou stavbou v centre Bratislavy, hneď vedľa otvoreného zeleného priestranstva rozsiahleho Horského parku. Študenti môžu využívať novú telocvičňu, vonkajšie športoviská, laboratórium, počítačovú a miestnosť na extrakurikulárne aktivity a tiež osobitnú budovu našej škôlky.

Prijímacie konanie je jednoduché, ale závisí od veku Vášho dieťaťa. Ak Vaše dieťa nastupuje do školy prvýkrát, vyžadujeme potvrdenie o školskej zrelosti od certifikovaného psychológa. Súčasťou zápisu je aj neformálny rozhovor s jedným z našich učiteľov základnej školy. Staršie deti musia absolvovať skúšku z angličtiny, ktorá nám pomôže zistiť úroveň dieťaťa, a stupeň potrebnej jazykovej pomoci. Našim cieľom je pomôcť každému záujemcovi bez ohľadu na jeho predchádzajúce vzdelanie. Tieto testy nám to umožnia a najmä zaručia, že potrebná pomoc bude k dispozícii už od prvého dňa. Ak sme presvedčení, že sme tou správnou školou pre Vaše dieťa, ponúkneme mu miesto, a následne Vám zašleme všetky doplňujúce informácie vrátane zmluvy o vzdelávaní. Pomôžte nám s prípravou Vašej návštevy vyplnením a zaslaním vstupného formulára, ktorý sa nachádza na tejto webovej stránke v časti Štúdium na CIS.

Hoci o nás na tejto stránke nájdete podrobné informácie, uvedomujem si, že výber školy pre Vaše dieťa je náročným rozhodnutím, a je takmer nemožné hodnotiť akúkoľvek školu len na základe popisu online. Preto by som rád využil túto príležitosť a pozval Vás na osobnú návštevu, kedy sa budeme môcť podrobne porozprávať o škole, a čo je dôležitejšie, o Vašom dieťati, a ako mu dokážeme pomôcť s jeho konkrétnou situáciou, potrebami a ambíciami.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac o škole, kontaktujte nás na:

admissions@cambridgeschool.eu

+421 907 150 643

Teším sa, že Vás spolu s Vašou rodinou budem môcť v blízkej budúcnosti uvítať v Cambridge International School.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30