Školský rok a prázdniny

Jesenný semester 2019

Piatok 30. august (čas bude upresnený)                                                                 Úvodný deň pre Y2

Pondelok 2. september                                                                                            Začiatok šk.roka o 08:30

Pondelok 28. október až piatok 1. november, vrátane (5 dní)                                 Jesenné prázdniny

Piatok 20. december                                                                                                Koniec semestra o 12:00*

Jarný semester 2019

Streda 8. január                                                                                                        Začiatok semestra o 08:30

Piatok 3. február                                                                                                       Polročné prázdniny

Pondelok 17. február až piatok 21. február, vrátane (5 dní)                                     Jarné prázdniny

Streda 8. apríl                                                                                                           Koniec semestra o 12:00*

Letný semester 2020

Pondelok 20. apríl                                                                                                     Začiatok semestra o 08:30

Piatok 1. máj                                                                                                              Deň pracovného pokoja

Piatok 8. máj                                                                                                              Deň pracovného pokoja

Utorok 30. jún                                                                                                            Koniec semestra o 12:00*

Jesenný semester 2020

Piatok 28. august (čas bude upresnený)                                                                  Úvodný deň pre Y2

Streda 2. september                                                                                                 Začiatok šk.roka o 08:30

 

*Vyučovanie končí okolo obeda, podľa rozvrhu každej triedy

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30