Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Filozofia CIS

UČÍME sa z minulosti, hľadíme do budúcnosti a stále žijeme v prítomnosti.

ZDIEĽAME anglický jazyk a slovenskú kultúru, ale sme vzorom tých najlepších medzinárodných postupov.

SME AMBICIÓZNI a odhodlaní, čo dokazujeme nielen slovami, ale aj našimi činmi.

VERÍME V SAMÝCH SEBA, ale najviac si vážime kvalitu našich vzájomných vzťahov a silu našej komunity.

MÁME DOBRÉ ÚMYSLY, odpúšťame a hľadáme v sebe aj v ostatných len to najlepšie.

Naše motto je jednoduché, ale jasné: “Inšpirovať a ašpirovať”.

Do vzdelávania ZAPÁJAME našich študentov a oni sa prepájajú so svetom naokolo. Toto motto dáva zmysel celému nášmu úsiliu.

  • Všetci CIS učitelia ponúkajú všetkým svojim študentom to najlepšie, bez ohľadu na ich vek či schopnosti. Od študentov očakávame, že sa budú snažiť byť tou najlepšou verziou samých seba a naplnia tak svoj potenciál bez ohľadu na svoje zručnosti a záujmy.

Zakladáme si na spolupráci medzi domovom a školou, v rámci ktorej je študent v centre pozornosti, je usmerňovaný, no stále dostatočne sebavedomý na to, aby si uvedomoval svoj vlastný smer.

Učíme sa celý život, a preto naša komunita zastáva vlastnosti, ktorými disponujú vzdelaní ľudia. Patria medzi ne: kreativita, zvedavosť, láskavosť, samostatnosť, rozvážnosť, rešpekt a vytrvalosť. Tieto vlastnosti spolu s našimi hodnotami nám pomáhajú spoločne so študentmi zdolať horu vzdelávania (Learning Mountain) a rozvíjajú v nich zručnosti a postoje potrebné pre ich ďalšiu individuálnu cestu životom. 

Sme hrdí na to, že sme jedineční. Sme hrdí na to, že sme rozdielni. Sme hrdí na to, že sme Cambridge International School.

Naša škola má priateľskú a rodinnú atmosféru a ďalej ponúka: 

polohu v centre Bratislavy

Polohu v centre Bratislavy

Large new purpose-built school site

Priestory 21. storočia

Malý počet žiakov v triede

Malý počet žiakov v triede

učiteľov z Anglicka a iných krajín

Kvalifikovaný medzinárodný tím

vzdelávanie výhradne v anglickom jazyku

Angličtinu ako primárny jazyk

výučbu španielskeho a nemeckého jazyka

Vynikajúci nemecký a španielsky program

študentov z viac ako 30 národností

Multikultúrne prostredie

podporu individuálnych potrieb každého študenta

Kvalifikovaný tím pre individuálne potreby každého študenta

angličtinu ako ďalšieho jazyka pre nových študentov

Angličtinu ako ďalší jazyk pre nových študentov

Náš študijný plán z Cambridgeskej univerzity zaručuje rozsah, hĺbku a vyváženosť:

  • učebné osnovy Cambridge Primary a Secondary 1;
  • Cambridge IGCSE, AS Level a A Level skúšky a diplomy pre 14- až 18-ročných.

Naša škola sa nachádza v lokalite, ktorá je vzdialená len 2 kilometre od centra mesta, a zároveň ponúka čerstvý vzduch Horského parku. Okrem toho sú priestory školy:

5 minút od Starého Mesta

vo sviežom vzduchu Horského parku

priestranné a nové