Referencie

 „Celková úroveň služieb je veľmi vysoká. Škola sa snaží v maximálnej miere využiť potenciál každého dieťaťa a vo vyšších ročníkoch sa študenti venujú len predmetom, ktoré si zvolia. Vďaka tomu napredujú ešte rýchlejšie.“

 Monika Kojdová


„Cambridge International School je najlepšie čo môžete pre svoje dieťa spraviť. Škola sa odlišuje od ostatných škôl pozitívnou motiváciou, prístupom a podporou individuality dieťaťa.“

Marek Trajter


„Škola s individuálnym prístupom k žiakom, s výborným študijným programom a úplne odlišným spôsobom výučby ako v bežných školách, žiadne memorovanie a je tu priateľský prístup k študentom...„

Marta Kirthová 


„Som naozaj šťastný a hrdý na svoje deti, že študujú na vašej škole. Videl som ich vyrastať a zlepšovať sa a každodenne rozvíjať svoje zručnosti. Tešia sa z hodín v škole. Nedokázali by to bez vzdelania a pomoci učiteľov, ktorí pristupujú ku všetkým študentom s láskou. Rád by som poďakoval všetkým učiteľom. Ďakujem.

Sang Tae Lee


Čím sa podľa vášho názoru CIS odlišuje od ostatných škôl?

Ide najmä o prístup, nejde o klasický spôsob výučby, deti majú možnosť sa samostatne realizovať a prezentovať svoje názory a diela (výborný nápad Assembly, kde môžu vidieť aj rodičia, čo sa ,,skrýva“ v ich deťoch)“

V ktorych oblastiach u Vašich detí vnímate ako rodičia progres?

V komunikácii v anglickom jazyku, najmä na dovolenke je už samostatná jednotka, sám si všetko zariadi. Má veľmi rád čítanie a to si myslím, že je práve veľká zásluha školy, nakoľko detí v knihách veľmi podporuje.“

Odporučili by ste CIS ostatným rodičom? Áno/nie? Prečo?

Osobne by som veľmi odporučila. Je to však súhrn všetkých okolností, pre niekoho nepodstatných, pre niekoho podstatných. Začiatok vyučovania 8:30, výborný výber jedál, nie je problém, aby sa prestravoval i alergik, väčšina učiteľov pozná všetkých žiakov, opätovne individuálny prístup ku každému žiakovi, zaujímavé spôsoby motivácie – najmä v nižších ročníkoch.“

Prosím popíšte CIS jedným slovom.

O deťoch.“

Miriam Repáková

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30