Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Náš prvý Cambridge Merch v limitovaných farbách a počtoch je stále v ponuke. Túto jedinečnú letnú kolekciu 2019 môžete nakupovať do konca tohto leta.

Kúpiť tu

Školské poplatky

Ročné školné pre školský rok 2019/2020 je nasledovné:

    € ročne so zľavou € ročne € mesačne
(10 rovnakých splátok)
Years 2-6 Key Stages 1 & 2 11 907,00 € 12 150,00 € 1 215,00 €
Years 7-9 Key Stages 3 12 887,00 € 13 150,00 € 1 315,00 €
Years 10-11 Key Stage 4 13 279,00 € 13 550,00 € 1 355,00 €
Years 12-13 Key Stage 4 14 553,00 € 14 850,00 € 1 485,00 €
Years 14 Key Stage 5 2 183,44 € 2 228,00 € 222,80 €
-2%

Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 30. júna aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.

Školné je spojené s jednorazovým administratívnym poplatkom za podanie žiadosti a vstupného testovania vo výške 200 €.

Povinné časti školského programu nie sú spojené so žiadnym ďalším poplatkom. Bezplatne tiež poskytujeme širokú ponuku doplnkových aktivít ako napr. družina či poobedňajšie kluby. Škola si neúčtuje daň z kapitálových výnosov či poplatky za používanie budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú:

  • školné,
  • desiatu a olovrant,
  • školský obed,
  • učebnice (ktoré musia byť vrátené v dobrom stave po použití),
  • pracovné zošity a notesy,
  • niektoré výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a extrakurikulárne aktivity.

Škola zamestnáva odborných učiteľov angličtiny ako druhého jazyka na plný úväzok. Intenzívna výučba angličtiny, pomoc pri vzdelávaní detí s osobitnými potrebami a služby pedagogickej psychológie sú poskytované bezplatne.