Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Školské poplatky

Ročné školné pre školský rok 2022/2023

Ak máte záujem dozvedieť sa o poplatkoch na zvyšok aktuálneho šk. roka 2022, kontaktujte, prosím, priamo náš prijímací tím.

    € ročne so zľavou € mesačne
(10 rovnakých splátok)
Years 2-6 Key Stage 2 13 200,00 € 1 320,00 €
Years 7-9 Key Stage 3 14 200,00 € 1 420,00 €
Years 10-11 Key Stage 4 14 600,00 € 1 460,00 €
Years 12-13 Key Stage 5 15 900,00 € 1 590,00 €
-2%

Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 31. mája aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.

Školné je spojené s jednorazovým administratívnym poplatkom za podanie žiadosti a vstupného testovania vo výške 200 €.

Povinné časti školského programu nie sú spojené so žiadnym ďalším poplatkom. Bezplatne tiež poskytujeme širokú ponuku doplnkových aktivít ako napr. družina či poobedňajšie kluby. Škola si neúčtuje daň z kapitálových výnosov či poplatky za používanie budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú:

  • školné,
  • desiatu a olovrant,
  • školský obed,
  • učebnice (ktoré musia byť vrátené v dobrom stave po použití),
  • pracovné zošity a notesy,
  • niektoré výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu a extrakurikulárne aktivity.

Škola na plný úväzok zamestnáva učiteľov angličtiny ako druhého jazyka, učiteľov pre špeciálne vzdelávacie potreby a rovnako aj školského a kariérneho poradcu. Extra hodiny anglického jazyka, podpora pri učení, emocionálne či univerzitné poradenstvo sú poskytované školou bezplatne.

Zľava pri uhradení celého školského roka
Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 31. mája aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.

Ročník Year 7 a Year 12

  • Štandardný poplatok  pre študentov ročníka  Y7 pri prechode na Lower Secondary v akademickom roku 2022/2023 je 13,150 eur.
  • Štandardný poplatok pre študentov ročníka Y12 pri prechode na Sixth Form v akademickom roku 2022/2023 je 14,850 eur.

Ročník Year 14
Študenti sa môžu do školy vrátiť do ročníka 14 v prípade, že si chcú dokončiť slovenskú maturitu a zopakovať príslušné A-Level skúšky alebo absolvovať ďalšie kurzy. Poskytujeme tiež možnosť pripravovať sa na slovenskú maturitu online prostredníctvom dištančnej výučby. Vstup do ročníka Y14 sa určuje individuálne na základe primeraného štandardu v ročníku Y14 na Cambridge International School.