Príďte navštíviť medzinárodnú školu s učebnými osnovami z Univerzity Cambridge a s individuálnym prístupom k žiakom.

Navštívte nás

Školské poplatky

Ročné školné pre školský rok 2022/2023

Ak máte záujem dozvedieť sa o poplatkoch na zvyšok aktuálneho šk. roka 2022/2023, kontaktujte, prosím, priamo našu Admissions manažérku.

    € ročne so zľavou € mesačne
(10 rovnakých splátok)
Years 2-6 Key Stage 2 13 200,00 € 1 320,00 €
Years 7-9 Key Stage 3 14 200,00 € 1 420,00 €
Years 10-11 Key Stage 4 14 600,00 € 1 460,00 €
Years 12-13 Key Stage 5 15 900,00 € 1 590,00 €

Školné je spojené s jednorazovým administratívnym poplatkom za podanie žiadosti a vstupného testovania (pre viac informácii kontaktujte našu Admissions manažérku).

Povinné časti školského programu nie sú spojené so žiadnym ďalším poplatkom. Bezplatne tiež poskytujeme širokú ponuku doplnkových aktivít ako napr. družina či poobedňajšie kluby. Škola si neúčtuje daň z kapitálových výnosov či poplatky za používanie budovy.

Uvedené ceny zahŕňajú:

  • školné,
  • desiatu a olovrant,
  • školský obed,
  • učebnice (ktoré musia byť vrátené v dobrom stave po použití),
  • pracovné zošity a notesy,
  • všetky výlety, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu.

Škola na plný úväzok zamestnáva učiteľov angličtiny ako druhého jazyka, učiteľov pre špeciálne vzdelávacie potreby a rovnako aj školského a kariérneho poradcu. Extra hodiny anglického jazyka, podpora pri učení, emocionálne či univerzitné poradenstvo sú poskytované školou bezplatne.

Zľava pri uhradení celého školského roka
Ak je platba za rok uhradená v plnej výške do 31. mája aktuálneho školského roka, ponúkame zľavu 2 %.

Ročník Year 7 a Year 12

  • Štandardný poplatok  pre študentov ročníka  Y7 pri prechode na Lower Secondary v akademickom roku 2022/2023 je 14 200 eur.
  • Štandardný poplatok pre študentov ročníka Y12 pri prechode na Sixth Form v akademickom roku 2022/2023 je 15 900 eur.

Ročník Year 14
Študenti sa môžu do školy vrátiť do ročníka 14 v prípade, že si chcú dokončiť slovenskú maturitu a zopakovať príslušné A-Level skúšky alebo absolvovať ďalšie kurzy. Poskytujeme tiež možnosť pripravovať sa na slovenskú maturitu online prostredníctvom dištančnej výučby. Vstup do ročníka Y14 sa určuje individuálne na základe primeraného štandardu v ročníku Y14 na Cambridge International School.