Helena Reid

Helena Reid

Zástupkyňa pre základnú školu

Helena Reid je zástupkyňou pre základnú školu. Zodpovedá za akademický rozvoj a denné fungovanie základnej školy. Jej úlohou je tiež pomáhať na škole rozvíjať bezpečné a zdravé prostredie, v ktorom všetci študenti môžu byť produktívni a úspešní. Ms Reid má titul z Westminster College v Oxfode, Spojenom kráľovstve, a v školstve sa pohybuje už 14 rokov. Pred nástupom na CIS pracovala ako učiteľka základnej školy v Británii, a ako zástupkyňa pre ročníky Year 4, 5 a 6 v medzinárodnej škole v Prahe.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30