Ivana Labajová

Ivana Labajová

Prijímací manažér a Manažér pre vzťahy s klientami

Ivana Labajová má titul v masmediálnej komunikácii z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ms Ivana strávila 10 rokov vo Veľkej Británii, kde pracovala v službách zákazníkom v rozličných oblastiach. Predtým, ako nastúpila na našu školu, pôsobila ako manažérka v tradičnom britskom reťazci so zodpovednosťou za tímy predajcov vo viacerých pobočkách. Ms Ivana sa u nás stará o celú agendu prijímania nových žiakov, a je prvým bodom kontaktu pre nových rodičov a študentov. Ako manažérka vzťahov s klientami poskytuje podporu našim súčasným rodičom a študentom. 

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary