Ivana Labajová

Ivana Labajová

Prijímací manažér a Manažér pre vzťahy s klientami

Ivana Labajová má titul v masmediálnej komunikácii z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ms Ivana strávila 10 rokov vo Veľkej Británii, kde pracovala v službách zákazníkom v rozličných oblastiach. Predtým, ako nastúpila na našu školu, pôsobila ako manažérka v tradičnom britskom reťazci so zodpovednosťou za tímy predajcov vo viacerých pobočkách. Ms Ivana sa u nás stará o celú agendu prijímania nových žiakov, a je prvým bodom kontaktu pre nových rodičov a študentov. Ako manažérka vzťahov s klientami poskytuje podporu našim súčasným rodičom a študentom. 

Kalendár

Novinky

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník

24. máj - Medzinárodný Deň