Annamaria Bartalská

Annamaria Bartalská

Asistentka učiteľa - Družina

Annamária Bartalská študovala Anglický jazyk a kultúru v odbornej komunikácii na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas jej štúdia strávila jeden semester v Írsku, Dánsku a dve letá v USA. Absolvovala vzdelávací program Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť a počas semestra v Dánsku na Folk High School získala Certifikát z oblasti kultúrnch a sociálnych záležitostí v Európe. Najradšej si užíva cestovanie a učí sa o rôznych krajinách a ich kultúrach. Vo svojom voľnom čase tiež ráda číta knihy, kreslí, tancuje a trávi čas so svojimi priateľmi.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30