Annamaria Bartalská

Annamaria Bartalská

Asistentka učiteľa - Družina

Annamária Bartalská študovala Anglický jazyk a kultúru v odbornej komunikácii na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas jej štúdia strávila jeden semester v Írsku, Dánsku a dve letá v USA. Absolvovala vzdelávací program Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť a počas semestra v Dánsku na Folk High School získala Certifikát z oblasti kultúrnch a sociálnych záležitostí v Európe. Najradšej si užíva cestovanie a učí sa o rôznych krajinách a ich kultúrach. Vo svojom voľnom čase tiež ráda číta knihy, kreslí, tancuje a trávi čas so svojimi priateľmi.

Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30