Csilla Conticello

Csilla Conticello

Učiteľka výtvarnej výchovy

Umenie je pre Csillu Conticello celoživotnou vášňou, a stále sa vyvíjajúcim a meniacim predmetom, ktorý sa dotýka všetkých aspektov nášho života. Csilla Conticello svoj bakalársky titul vo vizuálnom umení získala na Univerzite umenia v Londýne, fakulte Camberwell College. Počas jej mnohoročného pobytu v Anglicku sa venovala rôznorodým umeleckým aktivitám. Vyučovanie výtvarnej výchovy je pre ňu srdcovou záležitosťou vďaka neobmedzeným možnostiam, ktoré ponúka na dotknutie sa mladej mysle. Ako učiteľka u detí podporuje zvedavosť, dôveru vo vlastné nápady, kritické myslenie, rozvoj technických zručností, učenie sa praxou, a najmä chce, aby pre ne výroba umeleckých diel bola zábavou. 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30