Masoud Motlagh

Masoud Motlagh

Triedny učiteľ 5M

Masoud Motlagh má bakalársky titul v odbore pedagogiky a magisterský titul v odbore verejnej správy. Pracoval na mnohých miestach po celom svete a 16 rokov učil všetky vekové skupiny. Má 12-ročnú prax v oblasti administratívy v medzinárodných organizáciách, vrátane agentúr OSN, z čoho 7 rokov pôsobil na vedúcej pozícii v odbore financií a správy. Najlepšie ho charakterizuje tento citát: "Milujem učenie a učiteľom som sa narodil. Učenie je moja vášeň a rád trávim čas v triede a so študentmi. Cítim sa dobre a hrdý, keď vidím ako sa deti so mnou učia a rastú. Ako otec vnímam študentov ako moje vlastné deti, a chcem pre nich vytvárať bezpečné a šťastné prostredie, v ktorom môžu získať vzdelanie a zároveň sa zabávať a užívať si svoj čas na škole. Pevne verím, že dobré vzdelanie je základ, na ktorom môže byť postavená šťastná, úspešná a zdravá spoločnosť. Vzdelanie je právom všetkých detí; dobré vzdelanie je NEVYHNUTNOSŤ každého dieťaťa."

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary