Stefen Myles

Stefen Myles

Triedny učiteľ 2M

Stefen Myles je pôvodne z írskeho Armaghu. Vyštudoval Keele University s titulom z anglickej literatúry a pedagogiky. Po absolvovaní školy sa presťahoval do Londýna, aby si dokončil svoj PGCE certifikát v učiteľstve pre primárne vydelávanie v St. Mary ' Twickenham. Počas  pobytu v Londýne nadobudol svoju lásku k vzdelávaniu a získal skúsenosti s prácou v multikultúrnom prostredí. To ho inšpirovalo, aby sa presťahoval do Fínska, kde posledné tri roky pracoval ako triedny učiteľ druhého ročníka. Získal nové skúsenosti a uvedomil si, aký skutočný význam má “učenie hrou” a aké je dôležité, aby deti mali radosť, keď vchádzajú do jeho triedy. Riadi sa heslom, že šťastný študent je úspešný študent. Rád sa zapája takmer do každého športu,  najväčšiu radosť mu robí futbal, gaelský futbal a hurling. Tiež rád spoznáva nové kultúry a miesta.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30