Orla Flynn

Orla Flynn

Triedna učiteľka 3F

Orla Flynn získala bakalársky titul na University of Limerick v Írsku. Neskôr pokračovala v postgraduálnom štúdiu učiteľstva v primárnom vzdelávaní na University of Edinburgh v Škótsku. Posledných sedem rokov pracovala v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch, kde učila 2. 3. a 4. ročník. Taktiež zastávala vedúcu pozíciu "Key Stage 1" lídra, ktorá jej umožnila rozvíjať a viesť štrnásťčlenný tím. Verí, že každé dieťa by malo dostať príležitosť dosiahnuť svoj potenciál. Miluje, keď sú jej hodiny zábavné a plné radosti, čo dáva jej študentom možnosť sa celoživotne vzdelávať a pracovať na svojej budúcnosti. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, hudba a šport.

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary