Orla Flynn

Orla Flynn

Triedna učiteľka 3F

Orla Flynn získala bakalársky titul na University of Limerick v Írsku. Neskôr pokračovala v postgraduálnom štúdiu učiteľstva v primárnom vzdelávaní na University of Edinburgh v Škótsku. Posledných sedem rokov pracovala v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch, kde učila 2. 3. a 4. ročník. Taktiež zastávala vedúcu pozíciu "Key Stage 1" lídra, ktorá jej umožnila rozvíjať a viesť štrnásťčlenný tím. Verí, že každé dieťa by malo dostať príležitosť dosiahnuť svoj potenciál. Miluje, keď sú jej hodiny zábavné a plné radosti, čo dáva jej študentom možnosť sa celoživotne vzdelávať a pracovať na svojej budúcnosti. Medzi jej záľuby patrí cestovanie, hudba a šport.

Kalendár

Novinky

23. máj - Bake Sale Y9

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň