Ryan Vaughan

Ryan Vaughan

Učiteľ informatiky

Ryan Vaughan ukončil štúdium dizajnu počítačových hier na University Campus Suffolk. Po štúdiu sa rozhodol, že bude nezávisle pokračovať v realizácii webového dizajnu, ale neskôr si uvedomil, že učenie je jeho vášeň. Absolvoval certifikát PGCE na University of Portsmouth. Predtým ako prišiel do CIS, učil informatiku a informačné a komunikačné technológie v Spojenom kráľovstve. Počítačová veda je veľmi interaktívny a fascinujúci predmet, ktorý sa neustále vyvíja a Ryan chce svoje nadšenie pre informatiku a komunikačné technológie šíriť ďalej medzi študentov. Jeho osobné záujmy spočívajú v počítačových hrách, ale je tiež úplne ponorený do všetkých technologických noviniek a s radosťou využíva tie, o ktorých si myslí, že môžu pomôcť k lepšiemu vzdelávaniu študentov. V minulosti si kúpil niekoľko zariadení, ktoré zaujali aj tých najzdržanlivejších študentov. Skutočne verí, že nové nápady a myšlienky môžu byť veľkým prínosom a hnacou silou pre inovácie.  

Kalendár

Novinky

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročník

24. máj - Medzinárodný Deň