Andrew Funnell

Andrew Funnell

Zástupca pre strednú školu

Andrew Funnell pochádza zo severného Yorkshire v Anglicku, odkiaľ sa presťahoval do Nottinghamu, kde štúdium environmentálnych vied ukončil titulom bakalár, a kvalifikoval sa ako učiteľ geografie. Po štyroch rokoch učenia v Nottinghamshire sa rozhodol cestovať, a vybral sa na výlet po Južnej Amerike. Následne sa znova zamestnal v Katare, kde päť rokov pôsobil ako učiteľ geografie a vedúci ročníkov Year 10 a 11. Mr Funnell verí tomu, že každý študent by sa mal z učenia tešiť, a dosiahnuť úspech vo svojich cieľoch. Na hodinách využíva svoje skúsenosti z cestovania, a má pocit zadosťučinenia, keď študenti ich poznatky môžu využiť aj mimo vyučovacích hodín. Cez svoj predmet chce mladým ľuďom pomôcť oceniť fyzický aj ľudský svet okolo nich, a vychovať z nich globálnych občanov. Vo svojom voľnom čas rád behá, hrá hokej, futbal a iné športy. Teší sa zo spoznávania Slovenska a okolitých krajín. 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30