Andrew Melia

Andrew Melia

Učiteľ angličtiny ako druhého jazyka

Andrew Melia pochádza z Liverpoolu v Anglicku. Študoval na medzinárodných školách v Sharjah, Ammáne a Durbane, a promoval z Cross Keys College vo Walese, Spojenom kráľovstve z odborov anglický jazyk a literatúra, história a geografia. Angličtinu ako druhý jazyk začal vyučovať v Indii a Nepále. V strednej Amerike a Afrike organizoval vidiecke predškolské programy v anglickom jazyku rovnako ako kurzy pre dospelých. Vo svojom voľnom čase sa rád venuje rodine, turistike a cestovaniu. 

Kalendár

Novinky

23. máj - Bake Sale Y9

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň