Jason Henthorn

Jason Henthorn

Učiteľ dejepisu, geografie, anglického jazyka

Jason Henthorn svoje vzdelanie ukončil na Univerzite v Hull s titulom v sociológii a antropológii. Pre kariéru učiteľa sa rozhodol po dvoch rokoch práce v japonskom vzdelávacom systéme, a po návrate do Anglicka sa kvalifikoval ako učiteľ. Predtým ako Mr Jason prišiel na Slovensko v roku 2005 učil v Španielsku a Prahe. Vyučoval širokú škálu predmetov rozličným vekovým skupinám. Je presvedčený, že skúsenosť so školou by mala byť pre každé dieťa príjemnou a zároveň výzvou. Teší sa z toho, že sa u nás v CIS môže stať súčasťou tímu, ktorý podporuje tieto hodnoty a snaží sa v deťoch podporiť lásku k celoživotnému vzdelávaniu. Keď práve neučí, rád sa venuje fotografii, hudbe a futbalu (sledovaniu, nie hraniu!). 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30