Joceline Powter

Joceline Powter

Učiteľka anglického jazyka a literatúry

Joceline Powter strávila posledných 7 rokov vyučovaním drámy a angličtiny ako prvého aj druhého jazyka na Britskej medzinárodnej škole v Šanghaji. Pre divadlo mala vždy vášeň, a ešte pred získaním jej bakalárskeho titulu v anglickej literatúre a Cambridgeského certifikátu na výučbu anglického jazyka pracovala ako profesionálna herečka, a vyučovala divadlo v základných školách v Londýne. Materstvo ju priviedlo do Španielska, kde pôsobila ako učiteľka angličtiny ako druhého jazyka a divadla v Barcelone, a po celom Katalánsku. Následne vyučovala v Britskej rade a na Univerzite v Barcelone, a zároveň sa kvalifikovala a pracovala ako skúšajúca pre Cambridge International Examinations. Mrs Powter rada číta, píše básne, maľuje, bicykluje a chodí so synmi na turistiku, najmä na dlhé prechádzky v horách. Prácu v medzinárodnom prostredí si vybrala pretože rôznorodosť národností a kultúr pre ňu robí učenie oveľa zaujímavejšie a inšpiratívne. 

Kalendár

Novinky

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň

28. jún - Koniec školského roka o 13:30

LETNÉ PRÁZDNINY