Lucia Pauková

Lucia Pauková

Učiteľka slovenského jazyka a literatúry

Lucia Pauková študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore slovenský jazyk a literatúra – pedagogika. Po skončení štúdia nastúpila na Cambridge International School, kde vyučuje slovenský jazyk a literatúru na druhom stupni základnej školy a na gymnáziu. Hovorí: „v CIS mám naozaj rada medzinárodné spoločenstvo, ktoré mi dáva možnosť stretávať sa s rôznymi kultúrami. Prácou so žiakmi na takej úžasnej škole, akou je CIS, som získala cenné skúsenosti a vychutnávam si každý okamih, ktorý tam strávim.“ Okrem učenia je zodpovedná za vydávanie vysvedčení a vedenie akademických záznamov o študentoch v našom administratívnom systéme.

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30