Matina Lala

Matina Lala

Učiteľka vedy

Matina Lala ukončila štúdium fyziky na Univerzite v Patrase. Počas práce učiteľky prírodných vied
v súkromných aj štátnych školách získala magisterský titul vo vyučovaní prírodných vied a odbornej prípravy v oblasti špeciálneho vzdelávania. Hovorí štyrmi jazykmi a je zástankyňou multikulturalizmu a rozmanitosti. Verí, že vzdelávanie je najcennejším darom. Svoj voľný čas najradšej trávi pri mori. 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30