Simona Stesňáková

Simona Stesňáková

Učiteľka fyziky

Ms Stesňáková skončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre s titulom v matematike a fyzike. Tieto predmety si vybrala preto, lebo verí, že pochopenie fyzických a matematických princípov nám pomáha vidieť svet v úplne inom svetle. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, zdravému vareniu, svojim priateľom, a užíva si pozitíva každodenného života, k čomu povzbudzuje aj ostatných. 

Kalendár

Novinky

22. marec - Bál pre druhý stupeň + Mestské lesy Bratislava + Medzinárodný Deň vody v Y5 triedach

5. apríl - Make Sale + Mestské lesy Bratislava v Y5 triedach

11. apríl - Knižný trh v CIS

10. apríl - Čajové posedenie a hudobný koncert - Primary

12. apríl - Deň Knihy

14. máj - Koncert Filmovej hudby - Y6/Y7 ročníky

2nd - 4th April - Rodičovské združenie pre Primary

8th - 9th April - Rodičovské združenie pre Secondary