Simona Stesňáková

Simona Stesňáková

Učiteľka fyziky

Simona Stesňáková skončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre s titulom v matematike a fyzike. Tieto predmety si vybrala preto, lebo verí, že pochopenie fyzických a matematických princípov nám pomáha vidieť svet v úplne inom svetle. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, zdravému vareniu, svojim priateľom, a užíva si pozitíva každodenného života, k čomu povzbudzuje aj ostatných. 

Kalendár

Novinky

23. máj - Bake Sale Y9

24. máj - Medzinárodný deň

30. máj - Poobedie umenia a hudby

4. jún - Cambridge Challenge Award 2019

13. jún - Ice cream Sale

14. jún - Športový deň pre prvý stupeň

21. jún - Športový deň pre druhý stupeň