Simona Stesňáková

Simona Stesňáková

Učiteľka fyziky

Simona Stesňáková skončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre s titulom v matematike a fyzike. Tieto predmety si vybrala preto, lebo verí, že pochopenie fyzických a matematických princípov nám pomáha vidieť svet v úplne inom svetle. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu, zdravému vareniu, svojim priateľom, a užíva si pozitíva každodenného života, k čomu povzbudzuje aj ostatných. 

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30