Zuzana Ivanová

Zuzana Ivanová

Učiteľka nemeckého jazyka

Zuzana Ivanová získala magisterský titu v odbore anglický a nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia strávila jeden semester na Luxemburskej univerzite, kde zdokonalila svoje vedomosti z anglického a nemeckého jazyka. Letné prázdniny trávila v Nemecku alebo Rakúsku, kde navštevovala letnú univerzitu v Heidelbergu a vo Viedni. Predtým ako sa stala súčasťou tímu CIS pracovala ako učiteľka, tlmočníčka a prekladateľka. Vo voľnom čase rada cestuje, učí sa cudzie jazyky a trávi čas s rodinou. Ms Zuzana hovorí: „ Na učení najviac milujem sledovať pokroky študentov.”

Kalendár

Novinky

LETNÉ PRÁZDNINY

30. august - Úvodný deň pre nových žiakov Y2

2. september - Začiatok šk. roka o 8:30